Dreinering van kennis

In ‘n witskrif oor emigrasie het skrikwekkende, maar bekende feite na vore gekom. Die direkteur van EOSA (Enterprise Observatory of SA) Johannes Wessels lig die volgende feite uit:

Vir elke professionele persoon wat na SA immigreer verlaat (emigreer) agt professionele persone die land na beter bestemmings.

Swak regering en politieke veranderinge word as die hoof rede vir die uittog gegee.  In die ondersoek is bevind dat tussen 1989 en 2003  het 520,000 blankes emigreer waarvan 120,000 oor professionele kwalifikasies beskik.

Dieselfde tendens het tussen 2004 en 2018 voortgeduur wat beteken dat ten minste 250,000 wit professionele persone die land verlaat het.

Die grondgryp kwessie dryf tans nog meer professionele en nie-professionele persone om te emigreer.