Discovery verander toelatings vereistes

Die mediese skema Discovery het op ‘n baie laat stadium aangekondig dat pasiënte wat by sekere hospitale inteken nou ‘n ekstra R5000  sal moet opdok of na ‘n goedgekeurde kliniek moet gaan.

Die reëling sal van 1 Februarie 2019 geld en doktors is glad nie gelukkig met die aankondiging nie.

Kenners wys daarop dat die mediese skema klaarblyklik meer ingestel is op winsbejag as op dienslewering aan pasiënte.

Sulke nuwe maatreëls word deur baie lede van die skema as onaanvaarbaar gevind, maar dit wil lyk of die bestuur en besluitnemers van Discovery doof geword het vir besware in die verband.