Die swak van 2018 matriek uitslae

Die eksamen van 2018 het menige matrikulant in ekstase oor hulle uitstekende resultate, en die ANC regering is breë bors oor die 78% slaagsyfer wat gereflekteer word.

Dit word selfs besing met uitlatings van ’n “groot verbetering” teenoor 2017 se resultate en dat die Minister van Basisse Onderwys,  Angie Motshekga, geloof word as die beste minister wat Suid-Afrika nog gehad het.

Die slaagsyfer word op 78,2% gestel, en is glo ’n aansienlike verbetering teenoor enige vorige jaar, met 2017 se 75,1% en 2016 se 72,5%.

Die 790,843 mense is ook die grootste aantal mense wat nog in een jaar die eksamen afgelê het.

Maar:

Daar is ook die feite wat klaarblyklik verswyg word om politieke redes, want sodra dit in berekening gebring word, is daar net een lang treurmare en geen rede om opgewonde te raak nie.

Eerstens: Die slaagsyfer van vakke is ’n skrale 30%.

Tweedens: Die punte wat behaal is, is van baie vakke “opwaarts aangepas” om te voorkom dat te veel druipelinge is.

Derdens: Vraestelle van verskeie vakke se moeilikheidsgraad is veel laer as wat dit behoort te wees.

Die Suid-Afrikaanse standaard is so laag dat matriek deur die meeste Westerse lande nie meer aanvaar word nie, en is ook ’n verklaring waarom die slaagsyfer op universitêre vlak so hoog is.