Die ANC se chaos in skole

Woensdag het die skole heropen vir die nuwe skooljaar, maar duisende skoliere weet nog nie waarheen hulle moet gaan nie want daar is hopeloos te min skole en te min onderwysers.

In sommige skole is die klaskamers so oorvol dat swart leerlinge op emmers sit met ’n ou bier krat vir ’n lessenaar.

Na berig word is daar meer as 6,500 skole wat ’n tekort aan meubels het, en onopgeleide mense staan voor talle klaskamers se swartbord om leerlinge te probeer leer.

Kenners wys daarop dat meer as 25% van staatskole is sonder voldoende lessenaars en stoele vir leerlinge.

’n Paar nuwe skole is opgerig, maar dit vergelyk swak met die talle skole wat deur leerlinge afgebrand is, en nou word swart leerlinge in tradisionele Model C skole gedwing, met eise dat die skool voorsiening moet maak vir onderrig in Engels vir die swart leerlinge. Die skool moet ook sien om onderwysers beskikbaar te stel wat die swart leerders sal opvoed.