BCVO matrieks behaal skitterende resultate

Die CVO kandidate van 2018 het ʼn slaagsyfer van 94 % behaal in die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) se Nasionale Seniorsertifikaat eksamen behaal. Daar wag dus ʼn uitdaging op die 2019 kandidate om die 2017 prestasie  van 100 % slaagsyfer te herhaal.

Die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) se slaagsyfer is 98.92 % teenoor die 98.76 % van 2017. Vanjaar het 11 514 kandidate het die IEB eksamen afgelê.

Ongeveer 62 % van die CVO kandidate het toelating tot graadstudie behaal..

88 onderskeidings is ingeoes.

AJ Jansen van Vuuren van CVO Lichtenburg en Sumé Venter van CVO Potgietersrus het elk ses onderskeidings behaal.

Dit is weer ʼn bewys dat leerlinge wat hard werk en kennis wat hulle geleer het goed kan toepas, goed vaar in die IEB eksamen.

BCVO streef daarna om leerlinge toe te rus om kennis as gereedskap te gebruik om oplossings te vind en nie net weer te gee wat in handboeke staan nie.

AJ Jansen van Vuuren in Wiskunde, Wicus Botha in Landboubestuurspraktyk en Corli-Petrea van Niekerk in Gasvryheidstudie, Sumé Venter en Isabel Steenekamp in Lewensoriëntering is onder die top 1 % van IEB presteerders in die onderskeie vakke.

Die beste presteerders in die vakke kry DV Vrydag 11 Januarie 2019 tydens ’n formele dinee erkenning vir hulle prestasies.

CVO skole is onafhanklike Christelike Afrikaanse skole landswyd. Verskeie strek van kleuter tot matriek en kan leerlinge in koshuise akkommodeer. CVO Skole se skoolgeld is bekostigbaar.

Alle eer aan die Here vir goeie prestasies!