Voorspoedige 2019 aan ons lesers

Die jaar 2018 het sy hoogtepunte gehad vir die Boere-Afrikaners, maar daar is ook die laagtepunte gewees wat ons volk onrustig stem.

Die agteruitgang van die eens vooruitstrewende Republiek van Suid-Afrika  het binne twee dekades verval in ’n derderangse Afrikaland met weinig om na uit te sien in die toekoms.

Nou lê 2019 voor met sy tientalle uitdagings waarvan talle heelwaarskynlik net groter gaan word, maar daar is tog ’n sprankie hoop – die Boerevolk laat hom nie so maklik omkeer nie – soos sy taal, kan daar gesê word: Doodkry is min!

Daardie krag in sy gene lê ook in sy herkoms as afstammeling van die Hugenoot en Geus wat met ’n diepgewortelde geloof en lewensbeskoulike, elke knelpunt en uitdaging kan oorkom.

Die Vryburger wil uit daardie perspektief sy lesers aanmoedig om vas te staan in die stryd, toegerus met die wapens van ’n Christen gelowige wat vertrou op die Heer van Hemel en aarde.

Mag die jaar 2019 vir elke leser, en sy geliefdes, ’n jaar van vreugde, voorspoed, en vrede wees.