Volksvlug – Waarheen

Met minder as twee weke voor 16 Desember 2018 aanbreek, kom die berigte al hoe meer op die nuus blaaie en sosiale media van mense wat (wil) vlug.

Vlug van die misdaad, vlug van werkloosheid agv SEB, vlug van riool water in riviere ens ens.

Dan ontstaan die vraag waarheen en wat dan? Sodra ‘n persoon emigreer is die kans skraal dat hy/sy ooit gaan terugkeer na die land van oorsprong.  In die vreemde, selfs Australië en Nieu Zeeland, wag daar ‘n nuwe kultuur en ‘n nuwe taal op die “vlugtelinge”.

Daar vind ‘n kultuur ontsporing plaas want  die nuwe land van heenkome se geskiedenis en etos is NIE die van jou geboorteland nie. Voeg hierby  religieuse ontbinding want die kerk(e) aldaar is nie die kerk van ons voorvaders nie.

Enkel lopende mense gaan uiteindelik trou met ‘n inwoner van die land waar hy/sy gevestig het, dus is taal, kultuur en bowenal Godsdiens verlore.  Assimilasie met die landgenote aldaar is deel van die oorlewing proses en dit bring skeiding en uiteindelik afsterwe van dit wat ‘n mens gebind het aan jou land van oorsprong.

Het ons volk se geloof so vervlak of afgeneem dat daar geen toekoms meer gesien word in Suid Afrika nie?  Is daar nog van ons mense wat hier agterbly wat vashou aan die geloof in God Drie-enig?

Indien jy een van diesulkes is, waar gaan jy jou bevind op 16 Desember 2018.?

Indien jy, Boere Afrikaner, nie meer bereid is om jou Geloftes  na te kom nie, dan kan jy nie verwag dat daar uitkoms moet kom nie.

Geloftekind