Twee onderwysers geskors

Twee onderwysers is gearresteer nadat hul onderskeidelik 2 jaar en 8 jaar onderrig gegee het met vals sertifisering van hul kwalifikasies.

Rose Khuzwayo (48) en Nonjabulo Bahle Mabuza (31) het skoolgehou by  die Seme Sekondêre Skool buite Wakkerstroom.

Hoe die onderwys departement se stelsel funksioneer om kwalifikasies na te gaan, is duister, en die vraag ontstaan hoeveel ander onderwysers sonder die nodige kwalifikasies, is tans in diens van die nege onderwys departemente in die land.

Opvoedkundiges in van mening dat dit een van die redes is waarom die opvoedkundige standaard by seker skole op die laagste moontlike vlak is.

Die swak resultate by die grootste deel van swart skole is waarskynlik die onkundige, en onopgeleide leerkragte wat groot salaris ontvang maar nie oor die kennis beskik om klasse aan te bied nie.