Telkom wil Cell C oorneem

 

Telkom oorweeg die moontlikheid om Cell C oor te neem in Suid-Afrika en sal waarskynlik ’n aanbod in sit vir so ’n transaksie.

Indien so ’n oorname wel plaasvind tussen die derde en vierde grootste selfoon instansies, kan dit verrykende gevolge inhou vir die kommunikasie bedryf.

Mense wat na aan die selfoon bedryf se vuur sit, beweer dat Tellkom ernstig na die aangeleentheid kyk, maar deskundiges het hulle bedenkinge of so ’n transaksie wel sal plaasvind.

Dit is bekend dat Telkom al minder sake doen weens die gebruik van selfone in die drie selfoon maatskappye wat tans die grootste deel van die bedryf uitmaak.

Telkom, wat vir lang jare die alleen monopolie gehad het met sy landlyn sake, het nooit probeer om sy vlerke wyer te span meet die gebruik van die selfoon bedryf.

Telkom het nog nie ’n finale besluit geneem nie, en die moontlikheid dat dit gaan deurval, is meer waarskynlik.