Tekort aan menslike bronne kelder Gesondheidsplan

In ‘n verslag van die SA Health Review blyk dit dat die tekort aan menslike hulpbronne die ANC se droom van universele gesondheid dekking kelder. Die verslag toon dat veral die landelike areas ernstige tekorte het aan mediese beamptes.

Syfers toon dat soveel as 106,000 poste reeds in 2010 vakant was vir 14 kliniese gesondheidsprofessies.

Waar en hoe die staat die poste gaan vul is ‘n raaisel en die vermoede bestaan dat gekwalifiseerdes vanuit die buiteland ingevoer sal word om te verseker dat die blankes van Suid-Afrika nie aangestel word nie.