Taakspan aangewys vir Afrosentriese geskiedenis

Angie Motshekga , Minister van Basiese Onderwys, het die heraanstelling van ‘n taakspan goedgekeur om die geskiedenis en kurrikulum te herskryf.  Geskiedenis moet meer Afrosentries wees en relevant vir die SA skolier. Grade 4 tot 12 is betrokke en die proses sal glo een jaar neem waarna handboeke gedruk sal word.

Opvoedkundiges waarsku dat ouers kennis moet neem daarvan dat hul kinders nou verder geïndoktrineer word om te leer van Afrika

Afrika se prestasies asook hoe kolonialisme en apartheid die oorsaak is van al die ellende in die land.

Die vak Lewensoriëntering val weg en Geskiedenis gaan ‘n verpligte vak word vir grade 10 -12.

Opvoedkundiges reken die geskiedenis van die Boere-Afrikaner sal sodanig verwring word dat elke volksgenoot n skaamte moet ontwikkel vir sy verlede en sy herkoms.

Die helde van die verlede sal afgekraak word soos wat Hitler in Duitsland afgekraak word.