Swart Agri SA Raadslid en gronddiefstal

Siphiwo Makinana, ‘n Agri SA Raadslid, het die regering gekritiseer oor grond wat aan swart boere gegee is.

Hy meld dat sedert Derick Hanekom se tyd plase aan swart boere gegee is en “niks het tot op hede daar plaasgevind nie.”  Hy gaan verder en sê dat die regering moet bepaal hoekom meeste plase wat aan swart mense gegee is nog steeds nie ten volle kommersieel benut word nie.

Dit is bekend dat die grootste aantal swart boere in die land, bestaansboere is, en n klein aantal word bestempel as opkomende boere, wat geen duidelike definisie is vir die boere nie.

Swartes het reeds by herhaling getoon dat hulle nie werklik belangstel in grondbesitting nie, maar eerder die geld verkies.