SABC stort inmekaar

Die Maatskappye en Intellektuele Eiendoms Kommissie (CIPC) het ‘n kennisgewing aan die SABC uitgereik waarin gevra word dat die uitsaaier moet verduidelik hoekom daar nie aanvaar moet word dat hul roekeloos besigheid bedryf terwyl hul insolvent is nie.

Volgens berigte oorskry die SABC se laste die bates met R1,8 miljard en kan korttermyn verpligtinge nie meer nagekom word nie.

Die kennisgewing kan beteken dat die SABC onder besigheids redding geplaas word of selfs gesluit word indien CIPC nie tevrede is met ‘n verslag van die uitsaaier nie.

Die trots van die ou SAUK het verander in een van die grootste verleenthede vir die land se beeld na buite.