SA die grootste HIV draer

Met sowat 7 miljoen mense wat HIV-positief is, word dit die land met die hoogste aantal besmettings ter wêreld beskou.

In die afgelope week het  politieke leiers, geneeshere en wetenskaplikes almal hulle mening gege oor die geweldige krisis, en is dit beklemtoon dat die stryd nie laat vaar kan word teen die gevaarlike virus nie.

Met di hoë syfer van tuberkulose in die land, wat nie voldoende aandag kry ni, word HIV besmette mense se agteruitgang soveel vinniger wanneer hull ook di tuberkulose moet bestry.

Regerings departemente in al die provinsies is gevra om meer te don ter bestryding van die HIV besmetting, maar daar is ook diegene wat reken die kultuur en gedrag van mense moet verander alvorens die krisis afgeweer sal word.