Parlement wettig grond diefstal

Die uitvoerende gesag van Suid Afrika het ‘n laagtepunt bereik tydens die sitting van 4 Desember 2019.

Met die aanvaarding van die verslag rondom grondhervorming sonder vergoeding het die hoogste gesag in die land, naamlik die parlement diefstal grondwetlik gewettig.

Grond en eiendom kan van ‘n individu geneem word sonder dat daar enige sprake is van vergoeding.

Politieke ontleders reken dit is diefstal want jy mag nie iets van iemand anders vat sonder om hom of haar te vergoed nie.

Dit is ‘n oortreding van die Tien Gebooie wat duidelik sê JY”jy mag nie steel nie”.

Ramaphosa, die ANC, die EFF en wie ook al gestem het vir dit wat nou mag plaasvind, hulle oortree alle wette wat eiendomsreg betref en oortree die wette wat die Skepper daargestel het.

Talle lesers het hulle mening by Die Vryburger gegee en meen daardie mense sal moet rekenskap gee vir hierdie besluit.