Obama Gesondheidsplan ongrondwetlik

’n Federale regter het bevind dat die 2010 gesondheidsplan, ObamaCare, ongrondwetlik is in gevolge die 2017 belasting wet.

Ondersteuners uit die linkse geledere wil nou appel aanteken teen die hofbeslissing van die federale regter in Texas.

Die sogenaamde Bekostigbare Versorging Wet, wat algemeen bekend is as ObamaCare, is onkonstitusioneel verklaar in die Hooggeregshof in die deelstaat Texas gedurende die afgelope naweek.

Klaarblyklik ht meer as 20 deelstate reeds saamgestem dat die ObamaCare ongrondwetlik is en derhalwe met ’n ander skema vervang sal moet word.

Volgens berigte het twee regsverteenwoordigers die saak begin om te bewys dat ObamaCare nie in lyn is met die belastingwette nie, en derhalwe nie kan voortgaan in sy huidige gedaante nie.