Naspers belệ R7,7 miljard in Indiese opvoeding

Naspers het aangekondig dat hy die leiding geneem het met ‘n $540 miljoen belegging in die Indiese onderwys skema BY JU’S.

Dit is blykbaar gemik op die primêre en sekondêre skoolleerlinge in Indië.  Naspers se bydrae word nie genoem nie en die Kanadese Pensioen Plan Belegging sal ‘n “beduidende”  bydrae lewer.  Ontwikkeling vir Indiese kinders in Indië geniet enorme voorrang terwyl Suid Afrika se kinders weens swak bestuur ook die swakste opvoeding kry.

Veral die swart leerlinge in plattelandse gebiede is uitgelewer aan die swakste moontlike omstandighede wat verklaar waarom so baie kinders sukkel om graad 12 te bereik en te slaag.