‘n Versoenings-Geloftediens?

Kan en mag daar ‘n Versoenings-Geloftediens gevier word?  Is dit in lyn met die Die Gelofte wat in 1838 afgelê is?

Die vraag kan wye bespreking uitlok maar reeds met die ANC regering se ontkenning en hul miskenning van Geloftedag deur die dag te vernoem na ‘n versoeningsdag, het die aanval op een van die belangrike herdenkingsdae van die Boere Afrikaner volk begin.

Versoening met wie?  Tans is die horisontale, humanistiese versoening tussen mens en medemens die spilpunt waarom alles draai. Solank die mens in vrede met mekaar leef is alles wel, maar van die vertikale versoening met God kom weinig ter sprake.

Dit bring my by die Versoenings-Geloftediens gereël deur die NG Kerk van Albanie en die Rapportryers van Grahamstad.

Die diens word gelei deur ds. Strauss de Jager en Reverend Mluleki Ndabeni.

Is dit in lyn met wat ons glo? Is dit net ek wat weer dwars is en eksklusief wil wees in my manier van lewe? Ek vra net.

Jan de Beer