Lesefu wil privaat matriek eksamens afskaf

Die Gauteng se LUK van onderwys, Panyaza Lesufi,  wil wegdoen met aparte matriek eksamens en wil ‘n enkel eenvormige eksamen daarstel vir privaat en openbare skole.

Opvoedkundiges sal graag wil sien dat alle matrikulante die eksamen van die Onafhanklike Eksaminering Raad skryf en dan bepaal wat die uitslag daarvan sal wees.

Matrikulante wat die Onafhanklike Eksaminering Raad se eksamens afgelê het, vaar deur die bank goed op tersiêre vlak in vergelyking met diegene wat matriek met 30% geslaag het en deur die staat onderhou word by universiteite.