IMF kritiseer SA se gratis opvoeding

Die Internasionale Monitêre Fonds (IMF) het Suid-Afrika en die regering skerp gekritiseer vir sy beoogde gratis opvoeding by naskoolse inrigtings.

Die woordvoerder sê die land behoort eerder te konsentreer op gratis onderwys met ’n goeie standaard op primêre en sekondêr gebied, sodat hulle goeie resultate kan bereik met naskoolse studie.

Suid-Afrika behoort baie meer te doen om beter primêre en sekondêre opleiding te gee, en daarvoor is baie meer geld nodig, en verdien die eerste aandag.

Die belangrikste saak word totaal misgekyk as naskoolse onderrig gratis aangebied word terwyl die fondament van die leerlinge nie goed is nie, het die woordvoerder gesê.

Opvoedkundiges sê die regering se swak beleid oor primêre en sekondêre opvoeding, tesame met ’n ernstige gebrek aan behoorlik opgeleide leerkragte, is van die belangrikste redes waarom so baie naskoolse studente nie daarin slaag om hul studierigting te voltooi nie.