Hoë Hof kap Zuma

Die Hoë Hof het in Pretoria uitspraak gelewer in die saak rondom Jacob Zuma se regskoste en wie dit moet betaal.

In sy uitspraak sê die regter dat die staat nie verantwoordelik is vir regskoste aangegaan deur Zuma nie.  Die besluit van die presidensie en die staats advokaat dat die staat die regskoste sal betaal was ongeldig en die bevel is tersyde gestel.

Die staatsprokureur is opdrag gegee om ‘n volle rekening op te stel van alle regskoste aangegaan deur Zuma in sy persoonlike hoedanigheid in die kriminele sake teen hom, en om aksies in te stel om die gelde  te verhaal wat die staat reeds betaal het.