Grondgryp kan boere finansieel kelder

Met die onvermoë van die Ramaphosa-regime om duidelike optrede van wat boere kan verwag met die grondgryp aksie wat eersdaags gaan begin, raak boere bekommerd dat hulle finansieel uitgeroei kan word.

Die verskillende scenario’s word die een na die ander ontleed, en een daarvan maak boere nou onwillig om te saai of om te plant.

Die boere meen die risiko is te groot dat die oes op die land staan en die regering dan die grond konfiskeer tot voordeel van die sogenaamde nuwe eienaar.

Die tweede bron van kommer is wie sal verantwoordelik wees vir die oefening wat aangegaan moes word, en wie is verantwoordelik vir die verband op die plaas.

Indien ‘n deel van die plaas onder die grondgryp stelsel sorteer, bly die probleem dieselfde, en is die gevoel dat boere eerder nie verder nige koste wil aangaan nie, uit vrees dat hulle die koste moet betaal sonder die inkomste op die grond.

As politieke leiers van die ANC regime al die vrese ignoreer, of dit verwerp as bespiegelings, dan moet hulle immers nou begin om aan landbouers duidelikheid te gee.