EU maak planne teen valse nuus

Die Europese Unie (EU) verwag van Facebook, Twitter en Google, om op ’n gereelde basis verslag te doen aan die EU oor valse nuusberigte, met die oog gerig op die komende verkiesing in Mei 2019.

Die Europese Unie se huidige leiers vrees die moontlikheid van disinformasie en valse berigte wat deur vyandelike lande, en selfs deur lidlande versprei kan word.

Na die beweerde inmengery in verkiesings deur Rusland, is die EU uiters sensitief vir moontlike inmenging, veral omdat dit bekend geword het dat die nasionalistiese bewegings en politieke partye daarop ingestel is om ’n groter leiersrol t vervul in die organisasie.

Om die disinformasie teen te werk voor en tydens die EU verkiesing, is sowat €5 miljoen bewillig, wat meer as ’n verdubbeling is van die vorige verkiesing se begroting.

Disinformasie is ’n jarelange aksie wat deur die Russiese Militêre diens gebruik word om hulle belange te bevorder ten koste van Westerse gebiede.

Rusland spandeer jaarliks meer as  €1 miljard aan pro-Kremlin media bevordering en misleidende inligting in nuusgebeure.