Edgars groep bankrot?

Die Edcon groep, wat Edgars besit,  het berigte ontken dat die entiteit likwidasie in die gesig staar.  In ‘n verklaring word gesê dat die groep finansiële probleme ervaar, maar dat hul besig is met ‘n ooreenkoms tussen aandeelhouers, verskaffers en verhuurders in ‘n poging om die maatskappy te red.

In dieselfde verklaring  word gemeld dat daar nie werkverliese sal wees nie maar dat daar minder winkels sal wees.

Waarnemers meen egter dat daar iewers iets haper in die verklaring, maar die moontlikheid bestaan dat werkers ’n keuse sal kry om op ander plekke, en in ander poste geakkommodeer te word.