Die Vryburger Kinderfonds in 2019

Desember het aangebreek, en die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds maak gereed om vroeg in 2019 finansiële hulp te verleen aan ons volk se kinders.

In die afgelope vier jaar het die Kinderfonds talle CVO skole finansieel ondersteun wat dit finansieel moeilik vind om die deure oop te hou.

Die bestuur hoop dat die bydraes wat ons van kerklike gemeentes en individuele lesers ontvang, weereens so ruim sal wees as in die verlede.

In 2019 sou ons graag meer skole wil help wat gebuk gaan onder die druk van die resessie, maar die versugting is ook om die bydrae aan CVO skole verhoog kan word en daarmee by te dra tot die gehalte opvoeding wat ons kinders verdien.

Ons roep lesers op om weereens die beursie oop te maak en na die werklike vermoë by te dra ter wille van minder gegoede kinders.

Die bestuur maak van die geleentheid gebruik om elke skenker opreg te bedank vir hul bydraes, en wil die versekering gee dat elke Rand met versigtigheid aangewend sal word.

 

Die bankbesonderhede is soos volg:

Rekeningnaam                   Oranjekas

Bank                                 Standard Bank

Rekening no.                     271240490

Takkode                           010545

Verwysing                         0145 378 664 + Naam van gemeente of skenker

Faks inbetaalstrokie aan    086 536 9953