Die Vryburger Kinderfonds

Die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds wil nie net ’n laaste herinnering rig aan kerklike gemeentes en individuele donateurs om hulle bydraes in te betaal nie.

Die bestuur wil hiermee sy opregte dank en waardering oordra aan elke gemeente en skenkers wat reeds ’n inbetaling gemaak het om ons volk se kinders by te staan in die opvoedingstaak wat wag in 2019.

Die bestuur se verwagting is dat, te midde van ’n knellende resessie, die Fonds sodanig ondersteun sal word dat daar volgende jaar meer CVO-skole finansieel gehelp sal word.

Die Kinderfonds s bestuur maak van die geleentheid gebruik om elke leser, skenker en ondersteuner van Die Vryburger Kinderfonds, ’n geseënde Christusfees sal geniet saam met hul geliefdes.

 

Ons bankbesonderhede is soos volg:

Rekeningnaam                   Oranjekas

Bank                                 Standard Bank

Rekening no.                     271240490

Takkode                           010545

Verwysing                         0145 378 664 + Naam van gemeente of skenker

Faks inbetaalstrokie aan    086 536 9953