Die 2018 Matriek skande

Sewentien van die 67 vakke in die matriek eksamen  van 2018 se punte is opwaarts aangepas en elf vakke se punte is afwaarts aangepas .  Dit beteken 25 % van die totale vakke se punte is opwaarts aangepas terwyl bykans 42% van alle vakke  aangepas is  – daar word nie gemeld watter vakke se punte opwaarts aangepas is nie maar dit kan geredelik aanvaar word dat dit die vakke is wat meeste leerlinge geskryf het soos Tale, Wetenskap, Biologie, IT en Geskiedenis.  Dit  beteken dat vakke wat veral toelating tot hoër onderwys verseker, aangepas is. Dat 28 vakke se punte opwaarts aangepas is,  is nie ‘n goeie getuigskrif vir eksaminatore en moderatore nie.  Dit blyk dat die kennis ook hier besig is om gedreineer te word.  Selfs die linkse akademikus Jonathan Janse sê dat ‘n matriek sertifikaat niks meer werd is nie.