Deur my lens

Een van die belangrikste dae van die jaar vir die Boere-Afrikaners is Geloftedag, want die wonder uit God se hand, en die gelofte van di Voortrekkers moet in stand gehou word deur die nasate.

Met die koms van die Ruwe Suid-Afrika, is ook die mooi naam van Geloftedag van die kalenders verwyder, maar is daar nog die groot kern wat die dag en die gebeure aan die nageslag oordra.

Die poging om die dag na ’n Versoeningsdag te verander, het byval gevind by ’n klomp verloopte volksgenote wat ook maar uit die Ja-stem se kamp van 1994 kom, en wat maar aanhangers is van die verraad van die destydse regeerder wat saam met die terroris Mandela ’n Nobelprys ontvang het.

So lank as wat daar gediskrimineer word teen Boere-Afrikaners, en so lank as wat ons manse vermoor word deur swartes, so lank sal daar nie ’n sweempie van versoening kan wees nie.

Geloftedag sal staande bly solank daar Boere-Afrikaners in die wêreld is, want selfs in Brittanje is daar elke jaar ’n aantal volksgenote wat die Gelofte nakom, en dit gaan beslis nie maklik verander nie.

Klein Knapie