Versplinterde politici

Dit was wyle dr. D. F. Malan wat by geleentheid gesê het dat die swartmense met hulle stamstelsel ’n resep vir ernstige verdeeldheid is wat langdurige onderlinge samewerking feitlik onmoontlik maak.

Baie jare later het ’n bekende volkekundige dieselfde stelling gemaak en gesê die mense kan nie eers binne volksverband bymekaar bly nie, wat nog ’n samestelling van tien verskillende volke in een politieke struktuur.

Nou na dekades van swart oorheers de politiek in die land het die waarhede meer sigbaar geword, en word meer politieke partye gestig as wat die land kan bekostig.

Die ANC-SAKP alliansie het verbrokkel, Cope het ontstaan, daarna die EFF en nou het De Lille ook weer van voor begin met ’n nuwe party.

Die versplintering het ook voordele, want daarmee word baie “waghonde” opgestel om die regerende party wat ’n kleiner meerderheid het, gedwing tot beter regering en dienslewering.

Die mite dat die DA, of die EFF ’n beter regering as di ANC sal wees, word wyd betwyfel, net soos wat die ANC as die beter opsie om te regeer, deur menige verwerp word.

Dur al die versplintering staan die Boere-Afrikaner gestroop van sy soewereine onafhanklikheid waarvoor hy met bloed betaal het. Om daardie vryheid te herwin, is geen maklike taak nie, en bestaan daar geen kits oplossing nie.

’n Biddende volk, wat hom wend tot die Almag van die God van Bloedrivier is al moontlikheid wat oorgebly het, en voor die volk nie in ootmoed terugkeer na sy geloof-wortels nie, sal die donker oor ons bly hang.