VBS word dalk gelikwideer

Die Reserwe Bank van Suid-Afrika het geen ander keuse nie as om die VBS Mutual Bank te likwideer sodra hulle voldoende bewyse het dat die Bank insolvent is.

Die adjunk goewerneur Kuben Naidoo het die opmerking gemaak nadat verskeie versoeke gerig is dat die Bank gelikwideer moet word.

Die EFF sê egter dat die Reserwe Bank in vorige gevalle waar banke probleme gehad het, hulle deurgaans bereid om pogings aan te wend om die Banke te red van ondergang, en behoort dit nou weer te doen.

Die bewering word gemaak dat die Reserwe Bank geen simpatie het met die VBS Bank nie en maar al te graag die omstrede bankinstelling wil nek omdraai.

’n Aantal parlementslede is glo ook ten gunste daarvan dat ’n reddingsboei na die Bank uitgegooi moet word aangesien die VBS ’n balans bring in transformasie van finansiële instellings wat deur blankes beheer word.

Verslae wat die lig gesien het toon dat die bank hom skuldig gemaak het aan bedrog deur R1,9 miljoen op onregmatige wyse te laat “wegraak”.