Prikkel: Die ekonomie

Iemand het eendag ten opsigte van ‘n bepaalde probleem gesê dat hy nie met ‘n tang daaraan wil vat nie.  Dit is nou geldend met betrekking tot die ekonomie:  ek wil nie met ‘n tang daaraan vat nie;  en tog moet dit.

Die onlangse tussentydse begroting het wye bespreking uitgelok.  Op die ou trant het die helfte van die kommentators gesê dit was goed;  die ander helfte het ernstige kritiek uitgespreek.

Waarom is dit vir die deskundiges so moeilik om ‘n deskundige mening oor S.A. se ekonomiese situasie uit te spreek?  Ek meen dat een van die redes is dat iemand – seker ‘n slim kêrel – het uitgevind dat ‘n mens, of ‘n land, op skuld kan leef.  Hulle noem dit net anders:  jy begroot vir ‘n tekort.

En hierdie tekort is dan blykbaar nie verkeerd nie.  Jy kan aanhou met ‘n tekort totdat?  Hier lê die moeilikheid.  Jy leef op skuld;  dit word al hoe meer.  Bankrotskap is jou voorland.  En dit lyk dan asof jy weer voor kan begin nadat jy bankrot was.  En die wat skade gely het weens jou roekeloosheid moet maar sien kom klaar.

Hierdie roekeloosheid het deel van ons lewe geword.  En as die owerheid van ‘n land dieselfde doen, word die 6de gebod prakties onder die mat ingevee.  Dan is diefstal nie meer diefstal nie;  dan is dit ‘n “tekort”.

Hendrik v.d. Wateren