Franse eiland bewoners stem “Nee”

Die sowat 174,000 kiesers van die verlate Nuwe Kaledonië Eiland ten ooste van Australië het besluit om ’n referendum te hou oor moontlike onafhanklikheid van Frankryk.

Sommige kiesers is bevrees dat die referendum ou wonde oor etniese verskille kan oopkrap, terwyl ander sê dit is tyd om weg te breek uit die koinoniale bestel.

Di verkiesing wat Sondag plaasgevind het, se uitslae is nie verrassend nie aangesien die vooraf meningspeiling getoon het dat di Nee-stem gemaklik sal wen, wat ook inderdaad die geval is.

Frankryk sê die eiland in di Stille Oseaan is deel van die Franse Ryk sedert 1853 en dit gaan so bly, en die meerderheid kiesers het dieselfde standpunt gehuldig. Slegs 44% van die kiesers het ten gunste van onafhanklikheid gestem teenoor die Nee-stem se 56%.

Die kiesers moes ’n Ja of Nee stem uitbring op die vraag of die eiland volle soewereine onafhanklikheid moet kry.

Die Eiland het ’n totale bevolking van net meer as 270,000 wat insluit die Kanaks inboorlinge wat 40% van die inwonertal is.

Foto – Kanaks kiesers