Bank gaan honderde afdank

Terwyl die ANC president in Europa is om beleggers te probeer oorreed om hulle beleggings na Suid-Afrika te bring, kom al meer berigte van afleggings wat groter werkloosheid meebring.

In die nabye toekoms gaan Standard Bank sowat 500 van sy personeel aflê wat beteken dat die moontlikheid nie uitgesluit is dat ander bank instellings dieselfde pad gaan volg nie.

Die gerugte lui dat Standard Bank sy IT afdeling wil aanpas en daarmee sal talle werknemers moet begin uitkyk van ander moontlikhede.

Volgens ’n woordvoerder van die Bank sal 526 personeellede van die IT afdeling dalk hulle werk verloor, maar talle kan dalk na ander post oorgeplaas word wat die aantal afleggings sal verminder..

Met talle staatsinstellings wat krepeer, sal instansies soos die SAUK, Eskom, en ander ook nog gedruk word om personeel af te lê.