ANC bevestig SAL sal vlieg

Die ANC se grootbase het bevestig dat hul geen plan het om SAL te sluit of te verkoop nie, en om die verleentheid te verberg oor die gemors in die lugdiens, word die aandag verskuif na grondhervorming.

Daarna word toehoorders gelei na die probleme rondom water en sanitasie, dienslewering en werkloosheid.

Hul neem verder kennis dat die Kleurling en Indiër gemeenskappe uitgesluit en gemarginaliseer word, maar Kleurlinge sê die kennisname beteken niks want eers was hulle te swart, en nou is hulle te wit om te deel in die werksgeleenthede van die land.

Die ANC bevestig dat alle nasionale groepe gelyke regte moet hê.

Dit is weereens opvallend dat geen woord gerep word oor die verontregting wat blankes moet verduur nie.

Meningsvormers gee De Lille gelyk, dit is nie net die DA wat Animal Farm beginsels toepas nie, maar ook die ANC.