Ware Kerk (vervolg)

Skrifgedeelte:

Matt 18:16  maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. 17  En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. 

Oordenking:

Wonder of daar ‘n ander eienskap van kerk wees is wat naastenby sóveel uiteenlopende emosies roep as die tug?

Daar sal die wees wat sê/vra hoe die kerk ooit só iets kon hê of toelaat. Daar sal dié wees wat sê die tyd daarvoor is verby, tye het verander. Daar is talle wat sê dit is ‘n goeie ding, tot dit hulle tref, dan is dit al wat sleg is. Daar is dié wat met versigtigheid sê dit is goed en laastens is daar die wat vra daarvoor, omdat hulle só begaan is daaroor om binne die Wil van God te leef en met absolute vrymoedigheid aan die nagmaal wil deelneem, dat hulle die mede broers en susters pleit: sê my asseblief as ek verkeerd doen, praat hard as dit nodig is, maar ek wil my God eer deur my gehoorsaamheid en ek weet ek is ‘n feilbare mens!

Ongelukkig is dit waar dat deur die geskiedenis heen ampsdraers was wat dit as persoonlike gereedskap wou gebruik om ‘n persoonlike saak te hanteer. Gewoonlik is dit dan hanteer as of die aanklaer ‘n sondelose is wat hierdie “groot” sondaar moet “bykom”!Mag só ‘n skynheiligheid tot bekering kom en vergifnis ontvang!

Die beginsel dat ons mede aanspreeklik vir mekaar is as gelowiges, is reg deur die Woord gevleg. Ons moet die sout van die aarde wees! Dus bewarend optree. Wat kan meer liefdeloos wees as ‘n gelowige wat ‘n ander sien sondig, wetende dat as daar nie bekering is nie daar ook nie vergifnis is nie en dan, soos Paulus dit stel: sal die Koninkryk van God nie gesien word nie!

Wanneer dit nodig word moet my woorde en gedrag tog daarvan getuig dat ek in nederigheid na my broer gaan. My hulp aanbied om te doen wat gedoen moet word. Niemand is ooit sondeloos nie, maar tug gaan om daardie sonde waarvan ek bewus is, maar my nie bekeer nie!

Wanneer die tug nagelaat word, sluit die verkeerde in by die nagmaal en doop en later ook by die Woordbediening, want die middel wat God daar gestel het om die Woor- en sakramentbediening te “beskerm” bestaan nie meer nie.

Of óns nou dink dit is reg of nie. Of ek daarvan hou of nie, dit is só neergeskryf en dit is wat God van sy gemeentes vereis. As dit nié nagekom word nie, word Hy kwaad vir die gemeente. So sien ons ses en dertig man sterf by Ai (wat nie een goud en silwer gesteel het nie), want die wat geweet het van Agan se sonde het stilgebly. In die NT lees ons van dieselfde beginsel in 1 Kor. 11:34.

Ons het werk!!

Gebed:

Ons Vader, laat ons tog die krag waarmee U ons reeds bemagtig het toe U uit die dood opgestaan het, gebruik om U kerk te bewaar. In Christus se naam vra ons!

AMEN