VBS Bank sage duur voort

Die kan wurms wat oopgekrap is oor die geplunderde VBS Mutual Bank, het ‘n hele geskarrel tot gevolg gehad.

Die EFF ontken enige betrokkenheid daarby, alhoewel daar bewerings is dat geld direk in hulle rekening en dié van hulle onderleier inbetaal is.

VF Plus sê die verstommende omvang van die plundering in VBS en die gebrek aan oorsig vanaf die OBK in dié verband kan net ondervang word indien persone wat gelas is met oorsig, ook persoonlik aanspreeklik gehou word.

Dít is duidelik uit parlementêre antwoorde wat die VF Plus ontvang het op vrae rakende VBS en die oorsig-funksie van die OBK en die trustees van die staatsdienspensioenfonds oor beleggings.

Die parlementêre antwoord rakende die OBK en staatsdienspensioenfonds se oorsig-funksie identifiseer verskeie komitees en prosesse belas met die versekering van verantwoordelike beleggings.

Benewens die OBK-raad bestaan daar die Beleggingskomitee wat alle beleggings deur die OBK moniteer en die Waardering-Subkomitee wat ongenoteerde beleggings moniteer. Verder het die OBK twee direkteure afgevaardig om as direkteure op die VBS-raad te dien. Dit is egter duidelik dat nie een van die strukture en prosesse enigsins bygedra het om die risiko’s en bedrog in VBS raak te sien nie. Trouens, die twee afgevaardigde direkteure het deelgeneem aan die plundering in VBS, sê adv. Anton Alberts van VF Plus (foto).

Alhoewel Artikel 140 van die Finansiële Sektor Reguleringswet beskerming verleen aan persone teen vervolging indien hulle inligting openbaar wat selfs hulself inkrimineer en sodoende verseker dat fluitjieblasers voldoende beskerm word, is die reëling slegs geldig nadat die misdrywe en onreëlmatighede reeds gepleeg is.

“Die beste sorg is voorsorg, en in daardie verband is persoonlike aanspreeklikheid die beste medisyne. Dit beteken dat persone wat deur die OBK aangestel word as OBK-direkteure, lede van die Beleggingskomitee, die Waardering-Subkomitee en as direkteure op direksies van entiteite waarin die OBK beleggings het, almal persoonlik aanspreeklik moet wees in die geval waar hulle bewus sou raak van onreëlmatighede of misdrywe en niks daaromtrent doen nie. Hulle moet op so ‘n wyse blootgestel wees dat hulle alle bates kan verloor, insluitende hul pensioen. Dit sal enige kansvatters of persone van twyfelagtige motief inhibeer om so ‘n riskante pos op te neem en verseker dat persone van inbors en wat niks het om te vrees nie, wel die mantel sal opneem.,” sê adv. Alberts.

“Die feit dat iemand al sy eie geld kan verloor – insluitende sy pensioen – sal as motivering dien om nie ‘n pos te aanvaar indien daar bybedoelings sou wees nie en sal diegene wat dien, motiveer om enige ongerymdhede onverwyld te rapporteer.”