VBS bank dank werkers af

Die geplunderde VBS-bank, gaan sowat 100 van sy personeellede afdank, en slegs sowat 25 personeellede oor hou. Dié personeellede se laaste dag op kantoor sal 12 November wees.

Dit is op hierdie stadium onseker hoe lank dié 25 personeellede hulle werk sal behou, aangesien alle tekens daarop dui dat die bank na al die plundering van sy bates, nie lank sal kan oorleef nie.

Die werknemers wat afgedank gaan word sal skeidingspakkette kry asook hulle 13de tjek ontvang.

Intussen gaan al meer stemme op dat die skuldiges in die plunderskandaal aan die pen moet ry. Onder hulle tel die EFF se adjunkleier se broer. Dit blyk dat Floyd Shivambu self ook bevoordeel is, en dat daar ook geld in die EFF se rekening inbetaal is. Met dié onthulling is die EFF in verleentheid geplaas omdat hulle steeds sterk standpunt teen diefstal en korrupsie inneem, en dit nou blyk dat hulle self daarby betrokke is.