Spoorverkeer word nog gevaarliker

Prasa het kennis ontvang van die Spoorweg Veiligheid Reguleerder dat sy operasionele permit teruggetrek gaan word.

Dit volg na ‘n botsing tussen twee treine op 4 Oktober naby Kempton Park.

Intussen het Prasa aangekondig dat trein vervoer sal voortgaan ongeag die opskorting van hul veiligheidspermit.  Dit kan net in Suid Afrika gebeur dat ‘n entiteit se veiligheids voorwaardes opgeskort word en dan ‘n hofbevel verkry om wel voort te gaan met operasies ongeag die gevaar wat dit inhou vir pendelaars.