Prikkel: Weet ons wat Calvinisme is?

In Jesaja 59 vs. 15 – 21 word die belofte gegee dat die Here sien en dat Hy die leuen vergeld.  So gebeur dit nou namate etlike boeke verskyn het wat die gebeure rondom 1994 oopvlek en die gevolge van die oorgawe toenemend aandui – en soms op eienaardige wyse.

Een daarvan was Julius Malema wat verklaar het (weliswaar vir sy eie politieke beeld) dat die ANC regering die gesondheidsdienste sodanig afgetakel het dat die slegter is as in die apartheidsjare.  Kan jy nou meer!  Mnr. Malema, hoe lank nog voordat jy raaksien dat nie net die gesondheidsdienste nie, maar alles en almal in die hele land slegter daaraan toe is as in die apartheidsjare?

Maar let daarop:  nie los politieke praatjies nie, maar beginselsdenke bied die antwoord.

Daarom:  Is die vraag na die sg. Afrikaner-Calvinisme nog aktueel?

Hier kom die wysheid van pres. Kruger te pas.  In sy laaste boodskap het hy ook die gevleulde woorde uitgespreek:  Soek in die verlede wat skoon en edel is en bou daarop die toekoms.

Hoe anders sal ons die skone en edele van die verlede ontdek as om die goeie en die slegte te sif?  Want om die goeie raak te sien moet die slegte tog eenkant geskuif word.  Solank die onkruid en die koring deurmekaar staan kan die koring nie raakgesien word nie.  (Vgl. Matt. 13:24 – 30;  36 – 43)

Vir ons tyd kan pres. Kruger se woorde dus aangepas word tot:  Soek die Calvinisme van die verlede en bou daarop die toekoms.

Dan kry ons koers;  dan word die leuen dat Afrikaner-Calvinisme vir al die onreg (die sg. onreg van apartheid) verantwoordelik gehou word, ja, dan word daardie onkruid-leuen ontmasker.

Maar weet ons nog werklik wat Calvinisme is?  Op hierdie vraag moet voorgeborduur word.

Hendrik v.d. Wateren