Prikkel: Mooi Oktobermaand

Oktobermaand is nie net die mooiste maand, soos die digter Leipoldt dit besing nie.  Oktober is ook ryk aan gedenkwaardige datums.

14 Prominente figure is in verskillende tye in Oktober gebore.  Onder hulle was Maria van Riebeeck (28 Okt.), genl. De Wet (7 Okt.) en natuurlik Pres. Paul Kruger (10 Oktober;  heldedag).

Daar was etlike belangrike gebeurtenisse wat ons volksbestaan ten diepste geraak het, bv. die Ekonomiese Volkskongres, 3 Okt. 1939 waar ‘n strategie beplan is om ons volk op te hef;

11 Okt. 1898, die uitbreek van die tweede Vryheidsoorlog;  20 Okt. 1908, toe genl.   Hertzog se taalmosie vir Uniewording aanvaar is en waarvan Hertzog in sy dagboek aanteken:  “vanmôre 10.27, 20 Oktober 1908:  Groot oorwinning”;

31 Oktober 1517 – Reformasiedag toe Luther sy beroemde 95 stellings publiseer en die groot Hervorming sy loop geneem het.

Rangskik ons dit onderwerpsgewys is die aksente merkwaardig:

Oor ons bestaansgrond:  die Reformasie.

Oor ons volksplanting:  Maria van Riebeeck.

Oor ons volk se voortbestaan:  die Ekonomiese volkskongres.

Oor Vryheid:  genl. De Wet, die oorlog, pres. Kruger.

Oor taal:  genl. Hertzog.

Oktober:  nie net die mooiste maand nie;  ook ‘n gewigtige maand.  Weet ons dit nog?  Weet ons kinders daarvan?

Algaande sal van die onderwerpe behandel word.

‘n Volk wat sy verlede ken en sy helde eer het reg op voortbestaan.  Hoe staan dit by ons?

Hendrik v.d. Wateren