Prikkel: Leiers sonder God

Wanneer ‘n mens na die passievolle, maar uitsiglose debatte oor leiers luister, begin ‘n mens wonder hoe lank ons volk nog in ons verwardheid van selfverheffing gaan bly.  Herhaling is stellig nodig.  Ons oplossing lê in geloof, taal en volkslewe.

Toegepas op die leiers debat kan ons begin by Hosea 8:4, “Hulle het konings aangestel maar nie uit My nie;  hulle het vorste gekies, maar sonder My wete”.  En in Jesaja 44:18 word die eiewaan van mense duidelik gestel:  “Hulle weet nie en verstaan nie want hulle oë is toegesmeer, sodat hulle nie sien nie, hulle harte, sodat hulle nie verstaan nie;”

Uit die baie verwagtings wat ons hoor kan ons aflei:  “Hy wat hom besig hoe met as, ‘n bedroë hart het hom verlei” (Jes. 44:20)

Wat wil ons in leier hê?  ‘n Man wat sy volk dien;  sy taal handhaaf;  in sy geloof geanker is.  Sulke manne was Steyn, Kruger, Verwoerd.  Hulle het veel vermag;  toe het dit met ons volk goed gegaan.  Want hulle het hulle krag in die Woord gevind.

Die antwoord is tog eenvoudig:  terug na ons wortels;  terug na die Calvinisme.  Daar is ons beginpunt.

Kort en kragtig skets die Nederlandse digter, Beets, so ‘n figuur:

 

Ik woudt een man

Een man van staal

Een man van stalenmoed

Een man van onvermengd metaal

En toch van vleesch en bloed.

Want so ‘n man kan vertrou word.

 

Hendrik v.d. Wateren