Prikkel: Leiers, die spieëlbeeld

In ‘n vorige paar prikkels is uitgewei oor leiers.  Nou moet ons onthou dat leiers nie die volk is nie.  Leiers gee wel ‘n spieëlbeeld van die volk se gemoedstoestand.  Ons ken die uitdrukking:  “so die ma, so die dogter”.  Van volk kan gesê word “so die leier, so die volk”.

Oor die skandalige val van ons volk in 1994 is in etlike boeke sedertdien geskryf dat ons tot ‘n val gekom het weens die Afrikaner-calvinistiese idee van volksbestaan wat op apartheid uitgeloop het.  Die onderliggende gedagte is dan dat ons vanuit die Calvinisme ons volk verhef het en die swart volke verdruk het.

Is dit waar?

Ek meen dit is ‘n blatante leuen.  Want juis die loslaat van die Calvinisme as lewensreël het ons in die deurmekaar warboel in Suid-Afrika laat beland.  Nie die Calvinisme nie, maar die Liberalisme was ons ondergang.

Hendrik v.d. Wateren