Prikkel: Die merkwaardige van Jesaja 59

Jesaja 59 is vir ons huidige lewe ‘n merkwaardige hoofstuk in die Bybel.  Lees dit gerus.

In vers 1 en 2 val die lig skerp op die krag van die Here om te help maar dat die volk se optrede ‘n skeidsmuur is wat die hulp stuit;  nie omdat die Here nie kan nie, maar omdat Hy nie wil nie.  Van vers 2 – 8 skryf die profeet in digterlike en beeldryke taal oor die sondes van Israel.

Let goed daarop dat dit alles gaan oor volksondes.  Ja die Here is God van die hele wêreld maar Hy bemoei Hom ook met die volkslewe.

Van vers 9 – 15 word die gevolge van die volksoptrede uitgestippel.  Blindheid, struikeling asof in die donker, verwardheid en radeloosheid soos diere en voëls, omdat die volk begin besef dat hulle afgewyk het:  “die opneem en uitstoot van leuentaal uit die hart” (vs. 13).  En dan sny dit skerp in vs. 14 “… die waarheid struikel op die mark (d.w.s. in die openbare lewe) en wat reg is, kan nie binne kom nie”  (d.w.s. in die persoonlike lewe).

Die 1994-oorgawe was gebou op politieke bedrog en misleiding.  So het die waarheid op die mark gestruikel.

In die donker dieptes van geheime organisasies is daar geknoei en in die geheim gemanipuleer sodat wat reg is nie kon binne kom nie.

In die laaste jare was ons nie meer volgens demokratiese beginsels regeer nie, maar deur ‘n geheime kliek.  Dit wat uiters oncalvinisties.

Hendrik v.d. Wateren