Presidensie mors geld

Die Ouditeur Generaal het bevind dat die Presidensie vir die tweede opeenvolgende jaar die Openbare Finansiële Bestuurswet, sowel as tesourie se riglyne oortree het.

Die kantoor van die presidensie het vir die tweede opeenvolgende jaar ‘n gekwalifiseerde oudit verslag ontvang. Onreëlmatige uitgawes vir die 2017/2018  jaar beloop R33 miljoen terwyl R28 miljoen vrugteloos en verkwistend spandeer is.

Dit is volgens analiste  skokkend in die lig van Cyril Ramphosa se sogenaamde pogings om regerings- en staatsentititeite te vrywaar van bedrog en knoeiery.  As hy as president nie eers sy eie huis in orde kan kry nie hoe gaan hy die res van die land se probleme oplos?