Pik Botha oorlede

Pik Botha het in die ouderdom van 86 jaar gesterf. Hy was die laaste tyd siek en sy organe het skynbaar op die laaste ingegee.

Hy sal veral onthou word vir sy druk en aktiewe deelname vir die oorgaweproses aan die ANC, wat op daardie stadium nie geweld afgesweer het nie.

Pik Botha was jare lank minister van buitelandse sake in die kabinette van John Vorster, PW Botha en FW de Klerk. In die Mandela-tyd was hy minister van minerale sake.

Hy het twee maal geaspireer om eerste minister of president geword, maar het misluk. Sy rol agter die skerms was egter nooit onderskat nie. Hy was die eerste minister in die NP-kabinet wat die moontlikheid van ‘n swart president geopper het.

Tydens ‘n tussenverkiesing in die Westdene waar Botha kandidaat vir die NP was, het die HNP ‘n plakkaat uitgebring: “Met Pik Botha is die toekoms Pikswart”. Dit was nogal ‘n profetiese plakkaat.