Onderwysers verlaat die land

Onderwys toestande versleg by die dag wat die gevolg het dat onderwysers nou na ander lande ‘n heenkome soek.

Buiten die standaarde en klomp rompslomp waarmee onderwysers oorlaai word, word dit nou ook ‘n gevaarlike beroep, want “kinders” bring messe en selfs vuurwapens skool toe – nie om te spog daarmee nie maar om dit te gebruik as iemand sou durf waag om hom of haar aan te spreek of tereg te wys.

Gevalle van geweld by skole vind daagliks plaas terwyl skole en die departement die gevalle probeer afmaak as nie ernstig nie.

Dit is, soos onderwyskundiges dit stel, die gevolg van ‘n multikulturele onderwys stelsel waar kinders gedwing word om te integreer ongeag die ouderdom, taal, kultuur of godsdiens van medeskoliere.

Geldelike aansporing dien as verdere rede vir onderwysers om die land te verlaat met die Verenigde Arabiese Emirate as die groot trekpleister waar ‘n salarisse van meer as R70 000 per maand verdien kan word.

Intussen sê die Departement van Onderwys dat die uittog nie rede vir kommer is nie aangesien die universiteite jaarliks mense oplei om onderwysers te word.