Nasionalisme groei steeds

Te midde van die hewige teenkanting wat nasionalisties gesindes moet verduur van die wêreld se links-liberale media, bly die groei in steun vir nasionalisme voortduur.

In die afgelope maande het die groei van nasionalisme in talle lande getoon dat dit nie slegs ’n uitsondering geword het nie, maar dat nasionalisme wat deesdae as vêr-regs bestempel word deur die media, wel ’n algemene tendens is wat in die meeste lande waargeneem word.

Die krag van nasionalisme kan nie gedemp word nie en die inherente gevoel van die mens om getrou te bly aan sy herkoms en volksgevoel, is een van die belangrikste redes waarom nasionalisme uiteindelik triomfeer oor die leegheid van di sosialisme..

In die onlangse verkiesings het dit weer sterk na vore gekom toe nasionalisme in twee deelstate van Duitsland sterk groei getoon het teenoor die insinking van die sosialistiese koalisie party van die regering.

In Italië het die nasionaliste die bewind oorgeneem, en alhoewel dit net mense is wat ook foute begaan, is daar ’n herlewing onder die volk om hulle eiendomlike te handhaaf en uit te bou.

Maande later het Brasilië gevolg met die verkiesing van ’n uitgesproke nasionalis as die nuwe president, en verklaar hy ook dat hy ’n navolger is van die Trump-siening wat sy land se belange voorop stel.

Die triomf van nasionalisme waarvan wyle dr. D.F. Malan gepraat het tydens sy bewindsjare in die Republiek van Suid-Afrika, het met verloop van tyd vervaag, en vandag is daar ’n minderheid Boere-Afrikaners wat rotsvas staan as nasionaliste. Die tendens kan waarskynlik toegeskryf word aan die feit dat daar ’n vrees bestaan dat hulle ook uitgekryt sal word as rassiste omdat hulle lief is vir die volkseie.

Soos die Afrikaanse taal, so is nasionalisme ook – doodkry is min.