Nasionalisme groei in Duitsland

Die groei in die nasionalistiese politieke party het in die afgelope maande verder toegeneem in Duitsland, en kiesers beweeg weg van die sogenaamde gematigde partye.

Volgens ’n in diepte studie wat gedoen is, sal een uit elke drie kiesers nou verkies om vir ’n nasionalistiese party te stem volgens die “Bertelsmann Stigting” in die land.

Volgens die studie wat Maandag die verslag vrygestel het, groei die anti-immigrante gedagte wat daartoe lei dat die nasionalistiese party se steun geleidelik groei.

Daar bestaan ook ’n weerstand teen die tradisionele en gevestigde partye, wat meebring dat die nasionaliste sulke kiesers akkommodeer.

Die navorsers het hulle eerste opname in Mei vanjaar gedoen, en nou weer ’n opvolg peiling gedoen en gevind dat ’n sterk beweging na regs besig is om te ontwikkel.

Die gematigde partye het gesamentlik ’n daling ven 4% in steun verloor, en kan op hoogstens 33% staatmaak indien ’n verkiesing nou gehou word.

Kiesers neig na die nasionalistiese “Alternatief vir Duitsland” (AfD) omdat hulle die enigste party is wat die ernstige knelpunte in die land aanspreek en oplossings daarvoor bied.