Namibiese regering ook grondgryper

Etlike maande nadat die nuwe president van Suid-Afrika sy grondgryp plan bekendgemaak het, was dit die regering van Namibië wat in dieselfde voetspoor getrap het.

Die regering het aangekondig dat die grondgryp program in aanvang sal neem teen die boere in die land wat nie die plaas bewoon nie.

Die aankondiging kom as ’n skok vir die boer van die land, en landbou deskundiges sê die feit dat die klimaat in die land nie landbou vriendelik is nie, maak dit uiters moeilik om ’n doeltreffende boerdery te bedryf.

Die mening is uitgespreek dat die grondgryp program nie net die land ekonomies sal knel en buitelandse investeerders sal afskrik nie, maar sal ook voedsel sekerheid in gedrang bring.

Na raming is daar byna 200 plase in die land wat deur buitelanders besit word en nie bewoon word nie, maar wel voedsel produseer vir die inwoners.

Die minister het gesê daar is sowat 240,000 mense wat sonder grond is, en die probleem moet aangespreek word, maar kenners meen die honderde mense wat nie grond besit nie, beskik ook nie oor enige landbou kennis om ’n behoorlike bestaan te maak nie.