Masedonië aanvaar nuwe naam

Die parlement van Masedonië het na ’n lang debat die nuwe naam aanvaar te midde van groot ongelukkigheid onder baie kiesers van die land.

Die nuwe naam soos ondersteun is deur die meerderheid kiesers wat deelgeneem het aan die referendum, word egter deur duisende kiesers as ongrondwetlik beskou aangesien minder as 50% van die land se kiesers deelgeneem het aan die referendum.

Verlede Vrydag het 80 van die 120 parlementslede ten gunste van die nuwe naam, die Republiek van Noord-Masedonië, gestem en daarmee ’n finale steun gegee aan die verandering omdat dit ’n twee-derde meerderheid van stemme is wat die grondwet wysiging toelaat.

Met die verandering, bestaan die moontlikheid dat die Balkanstaat ’n lid van Navo en die Europese Unie kan word terwyl die hewige stryd oor die naam met Griekeland na 27 jaar uiteindelik besleg is.

Griekeland het voorheen gesorg dat enige moontlike aansoeke van Masedonie om lid te word van Navo of die EU, gekelder sou word.

Die stryd oor die naamsverandering is egter nog nie verby nie, want die kiesers van die land het ’n sterk saak uit te maak omdat minder as 50% van die kisers aan die referendum deelgeneem het.